Dental Studio Zagreb | Ul. Gaje Bulata 10, Zagreb | Tel. +385 91 550 6735 | E-adresa

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem promjena na potpornim strukturama zuba, kosti, parodontnog ligamenta i gingive.

Gingivitis je upala gingive koja nastaje kao posljedica loše oralne higijene, zbog nakupljanja plaka i kamenca te zbog neprikladno izrađenih protetskih nadomjestaka.

Bolest se često nasljeđuje, a javlja se i uz sistemske bolesti, kao što su leukemija, dijabetes i SIDA.

Ne liječi li se gingivitis, upala zahvaća dublje potporne strukture i kost, te nastaje parodontitis, a takvo neliječeno stanje dovest će s vremenom do propadanja parodontnog ligamenta i kosti, te će se zub rasklimati.

U općoj je populaciji ta bolest dva i pol puta češća od dijabetesa.

Simptomi parodontne bolesti:

  1. Zadah iz usta
  2. Crvena, natečena gingiva koja lako krvari pri četkanju, a i spontano
  3. Bol pri žvakanju
  4. Povlačenje zubnog mesa
  5. Rasklimani zubi

Ako se bolest na vrijeme prepozna, može se vrlo uspješno držati pod kontrolom kombinacijom različitih parodontoloških postupaka i uz ordiniranje antibiotika.

Prije pristupanja protetskoj opskrbi uvijek prvo provjeravamo i rješavamo parodontološki status, čime omogućujemo bolji izgled i duži vijek trajanja protetskog rada.

Kontakt

Dental Studio Zagreb
Ul. Gaje Bulata 10
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 91 550 6735

E-adresa: lidija.sulevski@gmail.com

Potražite nas na karti