Dental Studio Zagreb | Ul. Gaje Bulata 10, Zagreb | Tel. +385 91 550 6735 | E-adresa

Implantologija

Implantologija je stomatološka grana koja rješava pojedinačan, djelomičan ili potpun nedostatak zuba ugradnjom implantata u kost. Implantat je u tom slučaju zamjena za korijen zuba.

Kad se koji zub izvadi, u određenim se situacijama odmah nakon toga može ugraditi implantat te izraditi provizoran zub kako bi pacijent premostio razdoblje do trajnog rješenja.

Budući da je implantat zamjena za korijen, potrebno je 3–6 mjeseci da se integrira u kost. Nakon toga uzima se otisak i započinje protetski dio postupka u kojemu se pacijentu nadoknađuje zub.

Kod posve bezubih čeljusti ugrađuje se 4 ili 6 implantata koji čine osnovu za konstrukciju cijelog zubnog niza. On može biti fiksan, ali se u ordinaciji može i skinuti ako zatreba.

Takvi se sistemi popularno zovu "all on 4" ili "all on 6".

Kontakt

Dental Studio Zagreb
Ul. Gaje Bulata 10
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 91 550 6735

E-adresa: lidija.sulevski@gmail.com

Potražite nas na karti